Komarnik

Komarnik je mrežica koja služi za zaštitu od nepoželjnih insekata. Mogu se montirati na prozore, vrata i krovne prozore.

Izrađujemo ih u svim dimenzijama zavisno o veličini otvora. Rubovi mrežice prolaze kroz vodilice koje su zaštićene posebnim četkicama koje sprječavaju oštećenje i kidanje mrežice. Mehanizam za povlačenje se sastoji od opruge koja omogućava ravnomjerno povlačenje.