Jumix

jubmixJUB-JUMIX SISTEM je Jubova trgovačka oznaka vlastitog nijansirnog sistema. Sve nijanse se jednostavno, u vrlo kratkom vremenu, mogu izraditi lokalno, u trgovini Abi.
Posebnost i prednost JUMIX sistema nijansiranja je upravo njegova svestranost: omogućuje izradu različitih nijansi unutarnjih zidnih boja, fasadnih boja, svih vrsta žbuka, emajla i lazura. 
Prilikom razvoja nijansirnih sredstava, kao uostalom i kod svih ostalih Jubovih proizvoda, posebnu pažnju smo posvetili očuvanju okoliša i  zaštiti zdravlja. Unipas paste za nijansiranje već sada ispunjavaju stroge zahtjeve europske HOS direktive (CE 204/42).
JUMIX sistem se sastoji od četiri ključne komponente; Unipas paste za nijansiranje, proizvoda koji se nijansira, stroje opreme i receptura za izradu pojedine nijanse.Kupcima možemo garantirati ponavljanje izrade nijansi, brz odaziv na potrebe krajnjih potrošača, te mogućnost nijansiranja prema uzorku odnosno prema drugim ton kartama.
  
Osim vlastite ton karte s 348 nijansi, u 2008. godini postaje službena i druga Jubova ton karta, globalno dobro poznata NCS ton karta, koja ima u standardnoj paleti 1950 nijansi.
Iz dvaju poluproizvoda (baza i UNIPAS pasta za nijansiranje) izrađuje se konačni proizvod u željenoj, odabranoj nijansi.
Na taj način vrlo elegantno izbjegava se nekoliko problema, koji mijenjaju klasičnu proizvodnju nijansiranih premaza kao npr. duži rokovi isporuke, velike naručene količine, izrada na zalihu, …
Prednost JUMIX sistema miješanja boja
JUB MIX SistemPrednost JUMIX sistema je upravo u tome da svojom prilagodljivošću – brzim odazivom, kratkim rokovima izrade, vrlo širokom ponudom različitih proizvoda (od unutarnih zidnih boja, preko žbuka, do pokrivnih boja za drvo i metal) te bogatom paletom nijansi (više od 3.000 po različitim ton kartama, s mogućnošću izrade nijansi po narudžbi odnosno uzorku) u svakom pogledu zadovoljava krajnjeg potrošača.
Očuvanje okoliša i zaštita zdravlja
Prilikom razvoja nijansirnih sredstava, kao uostalom i kod svih ostalih Jubovih proizvoda, posebnu pažnju  posvetili su očuvanju okoliša i zaštiti zdravlja. Unipas paste za nijansiranje već sada ispunjavaju stroge zahtjeve europske HOS direktive (CE 204/42).